Disclaimer

U mag deze website en de informatie op deze website gebruiken als u zich volledig houdt aan de voorwaarden die in deze tekst gesteld worden. JH Splinter vzw kan deze voorwaarden op elk moment wijzigen.

Copyright

Alle rechten voorbehouden. De gehele inhoud van deze website (teksten, afbeeldingen, foto’s,…) zijn beschermd door copyright. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de webmaster is het niet toegestaan om delen van deze website te gebruiken in andere websites of voor enige andere toepassing. Deze website kan gegevens bevatten die zijn beschermd door copyright en door andere wet- of regelgeving inzake copyright van derden en deze zijn derhalve dienovereenkomstig beschermd.

Verwijzingen naar andere websites

Deze site bevat links naar websites die beheerd worden door derden. Deze links zijn uitsluitend ter informatie van de bezoeker aangebracht. De webmaster van deze website controleert deze websites en de informatie die zich erop bevindt niet. Hij kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud of de kwaliteit van deze websites. Een link houdt niet noodzakelijk in dat JH Splinter vzw en de uitbaters van deze websites op de een of andere manier samenwerken of JH Splinter vzw de informatie op deze websites goedgekeurd heeft.