Praktisch

Vele mensen vragen zich nog dikwijls af wat het jeugdhuis nu precies is. Wel, laten we er dan hier voor eens en altijd duidelijkheid over scheppen.

Het jeugdhuis is in Roosdaal zoals bier is in een café: onmisbaar. Waar andere jeugdcafés stoppen, daar gaan wij door. Onze doelstelling is immers om iedere jongere z’n gading te laten vinden in ons programma.

Is er dan een minimum leeftijd? Wanneer de jongeren in kwestie zich aangesproken voelen door wat wij aanbieden en als zij natuurlijk de zegen hebben gekregen van het thuisfront, mogen zij hun eerste stapjes in het jeugdhuis wagen.

Wat valt er dan zoal te beleven in dat jeugdhuis?

Zelfs ondergetekende heeft die vraag al voorgeschoteld gekregen door mammalief. Ik heb toen niet meer kunnen uitbrengen dan wat gestotter en enkele euh’s. Om dergelijke situaties en de daarbijhorende “ziet-ge-het-wel-dat-deugt-daar-niet-commentaar” te voorkomen geef ik hier graag een korte bloemlezing van onze activiteiten.

Een ontmoetingsplaats voor en door jongeren

De hoofdbezigheid van het doorsnee jeugdhuislid is tooghangen met de daaraan gekoppelde verfrissing binnen handbereik. Maar zoals al eerder gezegd is er voor elk wat wils. De actieve medemens onder ons kan bv. tegen de onklopbare jeugdhuistarieven gaan minivoetballen, karten, mountainbiken, … Toch liever iets ontspannends? Dan kan onze gezelschapsspellenkast misschien soelaas brengen. Wie liever de rode ploeg van de kickertafel aan een zege wil helpen, kan dat steeds tegen een schamele 50 cent. Ook de meerwaardezoeker is hier op z’n plaats: vormingen over drugs, hypnose, graffiti, … zijn maar enkele van de aangesneden onderwerpen die onder deskundige begeleiding worden uitgediept.

Formaat JeugdhuiswerkJeugdhuiswerk

Jeugdhuiswerk heeft een belangrijke pedagogische opdracht. Jeugdhuiswerk is groepswerk. Jongeren leren er samenwerken, samen beslissingen nemen en verantwoordelijkheid dragen; het is een oefenterrein voor democratische besluitvorming. Ze verkennen andere smaken, culturen, andere meningen. Ze komen op voor zichzelf en verleggen hun eigen grenzen. De werkvorm biedt jongeren ruimte om te experimenteren, te slagen en te mislukken. Het geeft hen de mogelijkheid om aan eigen cultuurbeleving te doen. Hierdoor kan jeugdhuiswerk de ontplooiing van jongeren positief beïnvloeden.

Mocht dit alles nog geen klaar beeld hebben gegeven over het reilen en zeilen van het jeugdhuis, dan is langskomen de enige oplossing. De medewerkers van het jeugdhuis zullen met open armen klaar staan.

Dus, misschien tot binnenkort??