Reglement

Laatste update: 21 juni 2013 – 19.00u


Wat is Gotcha!?

Gotcha! is een groepsspel waarbij iedere speler in de huid van een seriemoordenaar kruipt. Je opdrachtgever heeft het gemunt op een aantal van je medespelers, en neemt jou in dienst om ze naar de eeuwige grasvelden te sturen. Hij is echter zuinig met informatie: meer dan een naam en woonplaats krijg je niet.

Het is aan jou om informatie over je prooi te verzamelen, en aan de hand daarvan een geschikt moment voor je moord te plannen. En alsof dat niet genoeg is, word je zelf ook nog op de hielen gezeten door de andere moordenaars.


Doel

Iedere speler is dus zowel een hitman als een target. Telkens krijg je de opdracht om één medespeler om te brengen (zie later voor de wijze waarop dit in het spel gebeurt), en zal één medespeler je op de hielen zitten. Als target weet je hierbij niet wie je seriemoordenaar is. Wanneer je in je opdracht slaagt, krijg je de volgende taak. Word je echter vermoord, dan stopt het spel voor jou. Dit gaat door tot er één speler overblijft, zijnde de winnaar.


Platform

Bij elke ontwikkeling zal het systeem automatisch een e-mail versturen naar de betrokken spelers. Iedere speler wordt verondersteld steeds op de hoogte te zijn van de meest recente informatie (en in het bijzonder van de inhoud van de laatste e-mail). De informatie zal ook af te lezen zijn op de statistieken-pagina. Wie jouw target is, kan je zien op deze pagina.


Begin van het spel

Als alles goed gaat, begint het spel op 1 juli 2013 om middernacht. De spelers worden hiervan op de hoogte gebracht via e-mail en kunnen zich vanaf dan inloggen op https://www.jhsplinter.be/gotcha/. Aan het begin van het spel krijgt iedere speler een geheime killcode, bestaande uit cijfers en letters. Deze is te raadplegen via het bovengenoemde platform. Het is interessant om deze killcode bij te houden (bvb. in je portefeuille of handtas). Dit is immers je geheime naam, waarmee je opdrachtgever je zal aanspreken. Word je vermoord, is je identiteit niet langer geheim en dien je de killcode aan de moordenaar te geven.


Een opdracht

Omdat we als jeugdhuis ook een opvoedende rol hebben, laten we de maffiapraktijken voor wat ze zijn, en kiezen we ervoor om het spel te spelen met  waterpistooltjes. Enkel iemand nat maken geldt dus als een moord plegen. We zullen in het jeugdhuis een aantal waterpistooltjes voorzien, maar wie liever zijn eigen megablaster gebruikt mag dat ook doen. Naast een waterpistool zijn een beker, emmer, brandweerslang,… allemaal potentiële wapens om iemand uit de weg te ruimen. Zeker niet onbelangrijk: wees fier op je moord door zoveel mogelijk water te gebruiken ;-)

Een opdracht begint wanneer een deelnemer een target toegekend krijgt via het platform. De enige informatie die de moordenaar zal krijgen betreft de naam en de woonplaats van zijn doelwit.

Wanneer een speler op legitieme wijze vermoord wordt, is hij verplicht de killcode onmiddellijk aan zijn moordenaar te overhandigen, vermits de moordenaar deze nodig heeft om het spel verder te laten verlopen. Je kan je killcode te allen tijde raadplegen op de website. De opdracht is beëindigd wanneer een hitman de killcode van zijn slachtoffer invult via het platform. Een foto van je slachtoffer mag je steeds e-mailen naar gotcha@jhsplinter.be. De origineelste foto verdient op het einde ook een prijs.

Het is uitdrukkelijk verboden informatie te verklappen nadat je vermoord werd!
Zo blijft de identiteit van je moordenaar verborgen! In ’t echt kan dat ook niet…

Meteen na het beëindigen van een opdracht zal de moordenaar zijn nieuwe target krijgen (behalve in het geval van een vogelvrij slachtoffer, zie later). Dit is tenzij het slachtoffer de laatste levende speler was. In dat geval wordt de moordenaar tot de winnaar uitgeroepen.

Het is enkel toegestaan om je eigen slachtoffer te vermoorden (behalve in het geval van vogelvrije spelers). Dit wordt aan de hand van de killcodes  gecontroleerd.
Met de code van iemand die je niet moest vermoorden, ben je dus niets.


SMS

EXPERIMENTEEL! Het is mogelijk op de hoogte gehouden te worden via SMS, evenals het ingeven van een killcode.
Je kan een SMS sturen naar 0497146260 met als inhoud “KILL xxxxxx”, waarbij “xxxxxx” vervangen wordt door de killcode van je slachtoffer.

Om deze dienst te kunnen gebruiken, moet het systeem natuurlijk weten wie de moord registreerde. Stuur je naam en nummer hiervoor naar gotcha@jhsplinter.be.


Vogelvrije spelers

Je opdrachtgever kan er niet mee lachen als je 14 dagen geen enkele moord hebt gepleegd. Als dit het geval is, wordt je naam bekend gemaakt en ben je vogelvrij. Vogelvrije spelers mogen door elke nog levende deelnemer vermoord worden. De lijst van deze spelers is op ieder ogenblik beschikbaar bij de statistieken en wordt in realtime geüpdatet. Zelf uitdokteren wanneer iemand vogelvrij wordt, is niet nodig met deze lijst. Het is aan jou om regelmatig deze lijst in de gaten te houden.

Wanneer een vogelvrije speler toch iemand vermoordt, is hij met directe ingang niet langer vogelvrij vanaf het moment dat hij de killcode van zijn target in het platform heeft ingegeven.

Opgelet! Ben je 2 weken vogelvrij (= 4 weken geen moord gepleegd), zal je opdrachtgever je zelf om het leven brengen.
Als je voor de trofee van kortste opdracht wil gaan, kan je telkens uitkijken naar een vogelvrije speler i.p.v. je eigen target omdat je opdracht dan zolang duurt als de speler in kwestie vogelvrij is.


Locatie en neutrale zone

gotchaAls professionele seriemoordenaar wil je uiteraard zo weinig mogelijk getuigen van je moord in de omgeving. Daarom is het niet toegestaan iemand te vermoorden in en rond JH Splinter (voor zover dat voordien wel zo was).
Deze neutrale zone wordt afgebakend als zijnde het volledige terrein van JH Splinter en GC Het Koetshuis (zie kaart). Een moord geldt dus enkel op alle andere plaatsen dan de neutrale zone.


Getuigen

Daarnaast moet je als hitman toeslaan wanneer zo weinig mogelijk personen je zien. Het is dus niet toegestaan om iemand te vermoorden wanneer een deelnemer, die niet je slachtoffer is en die in het spel nog leeft, de moord zou kunnen zien, ook al ziet de getuige deze moord niet.

Een getuige van een moord moet zich onmiddellijk melden bij de moordenaar! Heeft een speler dus een slachtoffer nat gemaakt, maar komt meteen erna iemand op hem afgestapt om te melden dat hij het gezien heeft,  dan  geldt  de  moord  niet. In dat geval weet het slachtoffer echter wel voor welke deelnemer hij moet uitkijken. Bovendien verraadt de getuige zijn deelname aan het spel. Controleer dus zeker de omgeving vooraleer je toeslaat!


Valsspelers

Valsspelers worden onmiddellijk gediskwalificeerd, en zullen publiekelijk worden vernederd in het jeugdhuis. De organisatie van het spel behoudt het recht om wegens dringende redenen tussen te komen in het spel.


Einde van het spel

Het spel gaat door tot slechts één speler overblijft, die dan wordt uitgeroepen tot winnaar. Als het spel echter niet afgelopen is 2 weken na de moord op de derde laatste afvaller, eindigt het spel op ex‐aequo (vermits beide overige moordenaars dan vogelvrij zijn).


Prijzen

Na afloop van het spel worden een aantal prijzen uitgedeeld:

  • Die Hard-prijs: de winnaar
  • Final Destination-prijs: de speler die als eerste dood was
  • Rambo-prijs: de speler met de meeste kills op zijn naam
  • Robin Hood-prijs: de speler die het langst vogelvrij is geweest
  • Dexter-prijs: de beste kill-foto
  • Terminator-prijs: de speler met de kortste job

De prijsuitreiking zal plaatsvinden in het jeugdhuis. De spelers worden hiervan via e-mail geïnformeerd.


Contact

Voor vragen, betwistingen, opmerkingen, technische problemen en pogingen tot omkoperij, kan de organisatie bereikt worden via gotcha@jhsplinter.be.

Succes!