Huishoudelijk reglement

Om ervoor te zorgen dat je volgend weekend terug binnen mag, dien je deze regels in acht te houden:

  • Het jeugdhuis staat in zijn werking open voor alle jongeren.
  • Elke bezoeker gedraagt zich er op een verdraagzame manier.
  • Het jeugdhuis is open op vrijdag en zaterdag vanaf 21.00u, als er tappers zijn; tenzij anders aangekondigd op de facebookpagina. Tijdens schoolvakanties kan het jeugdhuis ook open zijn op woensdagavond.
  • Het is uitdrukkelijk verboden in het jeugdhuis en op de terreinen ervan illegale drugs te bezitten, te verhandelen of te gebruiken.
  • Het is uitdrukkelijk verboden om in het jeugdhuis te roken.
  • Herstellingskosten bij beschadigingen kunnen op de daders worden verhaald.
  • Ieder lid kan medewerker worden, maar het bestuur kan bij gegronde redenen medewerkers schorsen.
  • Tappers hebben het recht alcoholische consumpties te weigeren. Onder 16 jaar wordt geen alcohol geschonken.
  • De tappers kunnen zelf beslissen vroeger te sluiten.

Het bestuur behoudt zich het recht om overtreders van dit reglement voor (on)bepaalde duur te schorsen.