Locatie

Parking: Kristus Koninglaan

GC Het Koetshuis
Strijtemplein 15
1760 Roosdaal

Opgelet! Om klachten i.v.m. lawaaihinder te vermijden, werd er in samenspraak met het gemeentebestuur besloten het jeugdhuis enkel toegankelijk te maken via de Kristus Koninglaan.
Artiesten kunnen zich, na overleg met het bestuur, wél aanmelden via het Strijtemplein.